TUDÁS, TÁJKÉP, NEMZET ÉS BIRODALOM

NKFI FK 128 978

TANULMÁNYOK

Balogh Róbert: Éhezés, élelmezés és modernitás a gyarmati Indiában, 1920–1950. In: Világtörténet (8.) 4. 633-650., 2018

Balogh Róbert: Was There a Socialist Type of Anthropocene During the Cold War? : Science, Economy, and the History of the Poplar Species in Hungary, 1945–1975. In Hungarian Historical Review (7.) 3. 594-622., 2018

Balogh Róbert: Antropocén a gyarmati India egy régiójában : az állami és a vállalati kormányzatiság társadalmi-tájképi hatásai, 1900-1940. In: Történeti Földrajzi Közlemények 3-4. 129-147., 2019

Balogh Róbert: A történettudomány válsága és haszna antropocén témák tükrében: egyenlőtlenség,hatalom, világrendszer, ellenállás és deep history. (Christophe Bonneuil és Jean-Baptiste Fressoz: The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us. Verso, 2017 és Simon L. Lewis - Mark A. Maslin: The Human Planet. How we created the Anthropocene. Pelican/Penguin Books, 2018) In: Fordulat 25., 2019

Balogh Róbert: Landscapes of Disease: Malaria in Modern Greece. By Katerina Gardikas. Budapest and New York: Central European University Press, 2018. In Hungarian Historical Review (8.) 4. 864-866., 2019

Balogh Róbert: Környezetszennyezés és államszocializmus viszonya. Túl az antitotalitárius értelmezésen. (Pál, Viktor: Technology and the Environment in State Socialist Hungary. An Economic History. Palgrave Macmillen, 2017.) In: Vidéktörténet 2. (2019) 361-364.

Balogh Róbert: Kárpát-medencei antropocén történelem. : Erdők, legelők és társadalom Szatmár vármegye keleti területein, 1880-1919. In: Kern, Z; Demeter, G; Pinke, Zs; Romhányi, B; Bíró, L; Vadas, A (szerk.) Környezettörténet 3. Környezeti folyamatok a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományos források tükrében. 95-123., 2021

Balogh Róbert: A személyes történelem, a transznacionális kapcsolatok és a hidegháború szerepe az erdészeti kutatásban: Bánó István és a fenyőprogram Vas megyében, 1954-1975 In: Kern, Z; Demeter, G; Pinke, Zs; Romhányi, B; Bíró, L; Vadas, A (szerk.) Környezettörténet 3. Környezeti folyamatok a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományos források tükrében. 243-260., 2021

Bodovics Éva: Újabb fordulat a láthatáron? Egy környezettudatosabb történetírás felé., "Eloszta bőkezűen, és termő fa gyanánt” Tanulmányok Kövér György születésnapjára. Nagyvárad, Rodosz Bihar, 2019

Bodovics Éva: Az amerikai kivándorlás éghajlattörténeti aspektusai: időjárási anomáliák és következményeik Borsod és Zemplén vármegyében, az 1880-as években, Ambrus László (Ambrus László történelemtudomány) EKE/BMK/TTI/Új- és Jelenkori Történeti Tanszék ; Rakita Eszter (Rakita Eszter Történelemtudomány) EKE/SZSZE/Tittel Pál, 2019

Bodovics, Éva: Időjárási válság Magyarországon? Csapadék- és hőmérsékleti viszonyok elemzése instrumentális adatok alapján az 1871 és 1900 közötti időszakra vonatkozóan, TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 2019

Bodovics, Éva: Ínség Borsod vármegyében 1879-1880-ban, Levéltári Évkönyv Új folyam 1. kötet pp. 61-72., 2019

Erdélyi Mátyás: Experts in the Bureau: Capitalism and Private Clerks in the Late Habsburg Monarchy, CEU, 2019

Erdélyi Mátyás: A Keleti Kereskedelmi Akadémia és az orientalisták: a tudomány, a gazdaság és a politika interakciója. Korall 80 (2020): 32-53., 2020

Eszik Veronika: Közelebb hozni a tengert az ország szívéhez”. A magyar tenger megalkotása (1868–1914), In Egyed, Emese; Pakó, László; Sófalvi, Emese (szerk.) CERTAMEN VI. : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában Kolozsvár, Románia, 2019

Eszik Veronika: Fiume árnyékában A magyar kikötő dualizmus kori iparosításának regionális következményei, Korall 76. 5–25, 2019

Bodovics Éva: Az 1878. évi augusztusi miskolci árvíz társadalom- és gazdaságtörténeti vonatkozásai, ELTE, 2020

Bodovics, Éva: Weather Anomalies and Their Economic Consequencies: Penury in Northeastern Hungary in the Late 1870s., Hungarian Historical Review 9, No. 2. (2020): 179-212, 2020

Erdélyi Mátyás: A Keleti Kereskedelmi Akadémia és az orientalisták: tudomány, gazdaság és társadalom interakciója, Korall 80: 5–26, 2020

Balogh Róbert: Both Noémi Zsuzsanna: A székely faluközösség nótáriusa. Imreh István élete és munkássága (recenzió), Ethnographia 132. (3.) 558-560, 2021

Bodovics Éva: Köztisztasági és közegészségi viszonyok Miskolcon a 19. század utolsó harmadában., Korall 83. 34-58, 2021

Eszik Veronika: Közelebb hozni a tengert az ország szívéhez”. A magyar tenger megalkotása (1868–1914), In Egyed, Emese; Pakó, László; Sófalvi, Emese (szerk.) CERTAMEN VI. : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában Kolozsvár, Románia, 2019

Demeter Gábor: A politikai érdekek hatása az iszlámról és a Török Birodalomról alkotott képre a 19. században, KET. Kultúrák és etnikumok találkozása. Dimenziók 2. Budapest, 25-35., 2019

Demeter Gábor: Az utazó és az ügynök, FUT. Földrajz - Utazás - Történelem. Dimenziók 1. Budapest, Martin Opitz, 131-143., 2018