TUDÁS, TÁJKÉP, NEMZET ÉS BIRODALOM

NKFI FK 128 978

DISSZERTACIÓK

Erdélyi Mátyás: Experts in the Bureau: Capitalism and Private Clerks in the Late Habsburg Monarchy, CEU, 2019

Bodovics Éva: Az 1878. évi augusztusi miskolci árvíz társadalom- és gazdaságtörténeti vonatkozásai, ELTE, 2020

Balogh Róbert: Az erdők lehetséges történészi értelmezéséről, DE, 2022

Vadas András: Egy határfolyó környezettörténete, ELTE, 2022